Aanbevelingen

“Ik heb Bertine mogen leren kennen in haar rol als manager bij de Gemeente Den Haag. Zij was verantwoordelijk voor diverse taken waaronder de aansturing van het team klantmanagers WMO.  Bertine is iemand die de juiste balans weet te behouden in het bereiken van de beste resultaten én het oog hebben voor het welzijn van haar medewerkers. Ze denkt in mogelijkheden en kansen en brengt dit ook graag over op anderen. Dit heeft een motiverende werking op een afdeling. Ze weet van aanpakken en houdt zich goed staande in een dynamische omgeving. Wat ik ook aan haar bewonder is dat ze dicht bij haar principes blijft; dat maakt dat haar betrokkenheid en inzet bij projecten altijd intrinsiek gemotiveerd is!”  Kimberlyn Felida, klantmanager WMO Gemeente Den Haag

“Bertine is als interimmanager een jaar lang mijn direct leidinggevende geweest en vanuit mijn eigen functie als senior heb ik nauw met haar samen mogen werken.  Zij begon in een hectische periode waarin het van groot belang was dat zij zich heel snel de benodigde kennis eigen maakte maar ook per direct duidelijke sturing en richting gaf aan het team. Ik heb grote bewondering voor de wijze waarop zij dit gedaan heeft. Bertine geeft je het gevoel dat je veilig bent en echt gewaardeerd wordt. Ze ziet wat ieders persoonlijke kwaliteiten en groeimogelijkheden zijn en weet deze goed te benoemen en te stimuleren. Zij houdt overzicht, geeft een ieder de ruimte voor ontwikkeling en ook het vertrouwen dat je dat kunt. Gedurende dit jaar zijn er veel uitdagingen op ons pad gekomen zoals onder andere het samenvoegen en verhuizen van twee teams met beide hun eigen werkprocessen en werkwijze. Bertine heeft er een grote rol in gehad om hier één team van te maken en daarin de verschillen in kaart te brengen en deze te optimaliseren. Geen makkelijke taak omdat er sprake is van meerdere visies vanuit verschillende achtergronden en belangen binnen een zeer dynamische werkomgeving. Bertine vaart hierin haar eigen koers en blijft trouw aan zichzelf, aan haar visie maar ook aan de inzet en benodigdheden van haar team. Bertine zorgde voor een hele goede basis en nu gaan wij als team zonder haar door met deze en andere ontwikkelingen.  Ik heb zeer prettig met haar samengewerkt, als mijn leidinggevende, naast haar als senior en daarnaast ook op persoonlijk vlak. Wij gaan haar missen maar er gaat ongetwijfeld een ander team weer profijt krijgen van haar zeer positieve persoonlijkheid, haar inzet, haar kennis en haar kunde. Bertine: bedankt!” Mascha Roos-van der Sluis, senior klantmanager, WMO Gemeente Den Haag

“Bertine is binnen ons team bij de Gemeente Den Haag als manager gestart in een zeer hectische en drukke periode. Ik heb veel bewondering voor de manier waarop zij zich alle kennis rondom de WMO heeft eigengemaakt binnen een zeer korte periode. Bertine was mijn manager en ik heb heel fijn met haar samengewerkt.  Bertine weet van aanpakken en stuurt haar team aan op een professionele en daadkrachtige manier. Zij heeft hart voor de zaak en heeft zich altijd met volle 100% ingezet voor de doelstellingen van de afdeling. Wat ik als heel prettig heb ervaren is dat zij daarnaast ook oog heeft voor haar medewerkers als persoon. Bij Bertine krijg je het gevoel dat je op een veilige manier alles bespreekbaar kan maken en dat is zeer prettig.  Met haar positieve instelling, enthousiasme en oneindige energie lukt het Bertine altijd (ook in roerige tijden) om haar team de juiste richting op te sturen. Bertine is erg open in haar communicatie met haar medewerkers en er is altijd sprake van wederzijds respect. Iedereen binnen ons team zal haar ontzettend missen!”  Chantal Chandoe, klantmanager WMO Gemeente Den Haag

“Van januari 2017 tot begin 2018 heb ik met Bertine samengewerkt, toen zij bij de Gemeente Den Haag interimmanager van de klantmanagers WMO was.  Bertine heeft heel hard gewerkt om de grote groep van 32 medewerkers tot één geheel te smeden. In deze zeer hectische tijd bleef zij rustig en volhardend. Bertine is een manager die oog heeft voor haar mensen. Ze is een stille doorzetter.”  Marina Kenens – senior klantmanager WMO gemeente Den Haag

Meer aanbevelingen

Wil je ook een aanbeveling delen, mail dan naar bertinepellekaan@gmail.com

Contactgegevens